Internet Archive BookReader

Bikure ha-Itim : hem peri tevuah li-shenat ... ha-kolelim ... devarim nehmadim, ve-iniyane mada ve-toelet ... lemaan yishma hakham ve-yosif lekah